Jako administrator serwisu planszuj.pl chcę aby korzystanie z tego serwisu było dla Ciebie komfortowe. Przykładam również bardzo dużą wagę do ochrony Twojej prywatności, dlatego zapewniam, że traktuję Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się w jaki sposób, na jakiej podstawie i jakie dane osobowe zbierane są i przetwarzane w związku z odwiedzinami i korzystaniem ze strony planszuj.pl, poznasz informacje o Twoich prawach, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich informacji osobowych przez administratora planszuj.pl. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora planszuj.pl w celach powyższych. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. 
Administratorem serwisu planszuj.pl jest Filip Frączek [info(małpa)planszuj.pl]

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Filip Frączek
Strona, serwis, portal – strona internetowa dostępna pod adresem https:/planszuj.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

1. Użyt­kow­nik może prze­ka­zy­wać swo­je dane oso­bo­we Admi­ni­stra­to­ro­wi za pomo­cą for­mu­la­rzy dostęp­nych na stro­nie planszuj.pl za pomocą formularza kontaktowego, systemu komentarzy, zapisując się do systemu newslettera lub wysy­ła­jąc e-mail na jeden z wymienionych adresów: info(małpa)planszuj.pl
2. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka jest Admi­ni­stra­tor.
3. Dane prze­ka­za­ne Admi­ni­stra­to­ro­wi w ramach for­mu­la­rza doda­wa­nia komen­ta­rzy prze­twa­rza­ne są wyłącz­nie w celu pro­wa­dze­nia dys­ku­sji doty­czą­cej komen­to­wa­ne­go arty­ku­łu i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne w innych celach.
4. Admi­ni­stra­tor gwa­ran­tu­je pouf­ność wszel­kich prze­ka­za­nych mu danych oso­bo­wych.
5. Poda­nie danych jest zawsze dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do pod­ję­cia przez Użyt­kow­ni­ka akcji, do któ­rej prze­zna­czo­ny jest dany for­mu­larz.
6. Admi­ni­stra­tor nie udo­stęp­nia prze­ka­za­nych mu danych jakim­kol­wiek pod­mio­tom trze­cim.
7. Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nie­upo­waż­nio­ne.
8. Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­ją nastę­pu­ją­ce upraw­nie­nia:
- pra­wo do żąda­nia dostę­pu do swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia,
- pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia,
- pra­wo do prze­no­sze­nia danych,
- pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w okre­ślo­nym celu, jeże­li Użyt­kow­nik uprzed­nio taką zgo­dę wyra­ził,
- pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra.
9. Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze nami pod adresem info(małpa)planszuj.pl
10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować się z nami.

Polityka dotycząca plików cookie

Pliki “cookies”, po polsku ciasteczka, to niewielkie pliki tekstowe, tworzone i zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron www. Administrator wykorzystuje pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich do śledzenia statystyk strony, jak np. liczba osób odwiedzających czy rodzaj przeglądarki internetowej, którą wykorzystujesz do przeglądania planszuj.pl. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące m.in usługi Google Analytics. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od podmiotów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” na stronach internetowych: Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/. Musisz wiedzieć, że poprzez dalsze korzystanie ze strony planszuj.pl, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym (np. telefon, komputer, tablet) oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. W każdym momencie można dokonać ustawień dotyczących plików “cookies”. 

Poniżej linki do popularnych przeglądarek, gdzie zmienisz ustawienia:
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
IE: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://www.apple.com/support/safari/

Logi serwera

Korzystanie ze strony planszuj.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są parowane z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celu zidentyfikowanie Ciebie. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Pod LINKIEM znajduje się polityka prywatności serwera linuxpl.com 

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony planszuj.pl:

Kod śle­dze­nia Google Ana­li­tycs – korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
YouTube oraz Vimeo – wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Vimeo.
Media Społecznościowe – zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+.
Newsletter – za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera, za pomocą którego otrzymasz od nas informacje o nowych artykułach na stronie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez dobrowolne zapisywanie się do newslettera.
System komentarzy – dodając komentarz na stronie, przekazujesz nam swoje dane w zakresie adresu e-mail, nicku, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu Joomla. Dane z bazie mojego systemu Joomla są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy zostanie podjęta decyzja o zamknięciu  strony. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na stronie.
Kontakt e-mailowy – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
Formularz kontaktowy – twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu za pomocą formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności planszuj.pl może ulec zmianie. Ale nie martw się, Użytkownik będzie informowany o zmianach tego dokumentu poprzez zawiadomienie opublikowane na planszuj.pl lub zostanie wysłana do użytkownika wiadomość email. 

 

 

UWAGA! NASZE STRONY WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIES Ta strona używa plików “cookies” w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce prywatności.    Akceptuję